Een school kiezen voor uw kind is voor u als ouder een belangrijke keuze. De directie van basisschool De Zuidwester wil u graag helpen bij het maken van deze keuze. Wij verwelkomen u graag voor een gesprek en kunnen een rondleiding verzorgen voor u en uw kind als de school in bedrijf is.

Op onze website kunt u lezen en zien wat De Zuidwester te bieden heeft. Basisschool De Zuidwester is een kleurrijke buurtschool. Kinderen en ouders van allerlei geloofsovertuigingen en nationaliteiten vormen samen met het team een school waar we trots op zijn.

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen een veilige plaats met een warm pedagogisch klimaat te bieden waarin zij kunnen groeien tot verantwoordelijke en (zelf)kritische mensen die met een gevoel van respect en vertrouwen deel kunnen nemen aan onze steeds veranderende maatschappij. 

Naast de basisvakken besteden wij veel aandacht aan sociale vaardigheden, beweging, kunst, cultuur, ICT en techniek. Het vak techniek is op een unieke manier geïntegreerd door een koppeling aan onze taalmethode.

Basisschool De Zuidwester is onderdeel van Brede School aKWAmarijn. Samen met onze Brede School partners bieden we een breed aanbod binnen- en buitenschools leren.

Tot ziens op Basisschool De Zuidwester: een veilige koers op volle zee.

Met vriendelijke groeten
Directie Bs De Zuidwester