GMR

De zaken die voor alle scholen van onze stichting van belang zijn, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad wijst twee van zijn leden (een ouder en een leerkracht) aan om zitting te nemen in de GMR.
Cookie instellingen