Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2004-2005 is er een Leerlingenraad op Bs De Zuidwester. Een vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vormen de leerlingenraad. Er wordt gesproken over zaken die de kinderen aangaan en gezamenlijk met de kinderen wordt bekeken of er veranderingen aangebracht kunnen worden. 


 
Cookie instellingen