MR

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel belangrijke schoolzaken bespreken. Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Nieuw beleid en belangrijke besluiten hebben de instemming van de MR nodig. Voorbeelden hiervan zijn het schoolplan, de schooltijden, het formatieplan en alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet advies worden gevraagd, zoals bij de besteding van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid enzovoort. De gekozen leden blijven twee jaar in de MR.         
Cookie instellingen