groep naar huis gestuurd

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1/2c
Betreft: geen vervanger op vrijdag 17 mei
 
 
Beste ouders/verzorgers,

Al eerder informeerden wij u over het ernstige lerarentekort in het basisonderwijs en de grote moeilijkheden om vervangers te vinden. Tot op heden is het ons bij ziekte steeds gelukt om oplossingen te vinden, maar helaas moeten wij u mededelen dat het niet gelukt is om voor vandaag, vrijdag 17 mei, een vervanger te vinden voor groep 1/2c.
We hebben daarom moeten besluiten om groep 1/2c deze dag naar huis te sturen.
Wij bedanken de ouders voor het enorme begrip dat zij hebben getoond en voor hun flexibele instelling.

Met vriendelijke groeten,
Angela Horsten,
waarnemend directeur.