Update coronavirus

Beste ouder, verzorger,

In Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn diverse inwoners positief getest op het coronavirus. Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patïënten zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Noord-Brabant of heeft een link met deze provincie.

Het RIVM adviseert sinds vrijdagavond 6 maart 2020 inwoners van de provincie Noord-Brabant dan ook om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Wat dit betekent voor onze medewerkers en leerlingen weten we op dit moment nog niet. Zondag vindt hierover overleg plaats binnen ons bestuur. We zullen u op de hoogte houden wat de ontwikkelingen voor onze school betekenen.

Met vriendelijke groet,

Andy de Graaf
Directeur