Xpect Primair

Informatie van het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair

Gegevens schoolbestuur
Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair. Xpect Primair bestuurt in Tilburg 26 basisscholen waar dagelijks ruim 7600 leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 750 werknemers. Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website www.xpectprimair.nl

De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen.
Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de Ringbaan-Oost 240 te Tilburg.

Contactgegevens:
Stichting Xpect Primair
Postbus 6028
5002 AA Tilburg
T: 013 – 4648230
E: bestuur@xpectprimair.nl
W: www.xpectprimair.nl

Gezamenlijk afspraken en regelingen
Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt die gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van de stichting www.xpectprimair.nl Op aanvraag is een papieren versie van onderstaande documenten te verkrijgen bij de directie van de school.
 • pesten
 • informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers
 • leerplicht en verlof
 • toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
 • seksueel misbruik
 • medisch handelen
 • kledingvoorschriften
 • dyslexie
 • beleid sponsoring
 • privacy beleid
 • klachtenregeling
Onze externe Vertrouwenspersonen zijn
Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342 of 06-52857571
Dhr. H. Werger Tel: 06-48101109

 
Cookie instellingen